|
Bahasa: EN | 中文 | BM |

Dasar Privasi

Tarikh berkuatkuasa: 2021-10-18

1. Pengenalan

Selamat datang ke Kia Shing Foodtec.

Kia Shing Foodtec ("kami") mengendalikan kiashingfoodtec.com (selanjutnya disebut sebagai "Perkhidmatan").

Dasar Privasi kami mengatur lawatan anda ke kiashingfoodtec.com, dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, melindungi dan mendedahkan maklumat yang dihasilkan dari penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan polisi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Terma dan Syarat kami ("Syarat") mengatur semua penggunaan Perkhidmatan kami dan bersama dengan Dasar Privasi merupakan perjanjian anda dengan kami ("perjanjian").


2. Definisi

SERVICE bermaksud laman web kiashingfoodtec.com yang dikendalikan oleh Kia Shing Foodtec.

DATA PERIBADI bermaksud data mengenai individu yang hidup yang dapat dikenal pasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kita atau mungkin akan menjadi milik kita).

DATA PENGGUNAAN adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman).

COOKIES adalah fail kecil yang disimpan di peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

PENGAWAL DATA bermaksud orang semula jadi atau undang-undang yang (baik bersendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara bagaimana data peribadi diproses, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data data anda.

PEMPROSES DATA (ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN) bermaksud mana-mana orang semula jadi atau sah yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Penyedia Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

SUBJEK DATA adalah setiap individu yang hidup yang menjadi subjek Data Peribadi.

PENGGUNA adalah individu yang menggunakan Perkhidmatan kami. Pengguna sesuai dengan Subjek Data, yang merupakan subjek Data Peribadi.


3. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.


4. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi
Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali anda ("Data Peribadi"). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi merangkumi, tetapi tidak terhad kepada:
0.1. Alamat emel
0.2. Nama pertama dan nama belakang
0.3. Nombor telefon
0.4. Alamat, Negara, Negeri, Wilayah, Poskod, Bandar
0.5 Data Kuki dan Penggunaan
Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan buletin, pemasaran atau bahan promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan.

Data Penggunaan
Kami juga dapat mengumpulkan informasi yang dikirim oleh penyemak imbas anda setiap kali anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika anda mengakses Perkhidmatan oleh atau melalui peranti apa pun ("Data Penggunaan").

Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti, Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti jenis peranti yang anda gunakan, ID unik peranti anda, alamat IP peranti anda, sistem operasi peranti anda, jenis penyemak imbas Internet yang anda gunakan, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Data Lokasi
Kami mungkin menggunakan dan menyimpan maklumat mengenai lokasi anda jika anda memberi kami izin untuk melakukannya ("Data Lokasi"). Kami menggunakan data ini untuk menyediakan ciri-ciri Perkhidmatan kami, untuk memperbaiki dan menyesuaikan Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengaktifkan atau mematikan perkhidmatan lokasi semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami pada bila-bila masa melalui tetapan peranti anda.

Data Kuki Penjejakan
Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sebilangan kecil data yang mungkin merangkumi pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan kapan kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:
0.1. Cookies Sesi: Kami menggunakan Cookies Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
0.2. Preference Cookies: Kami menggunakan Preference Cookies untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
0.3. Kuki Keselamatan: Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.
0.4. Cookies Iklan: Cookies Iklan digunakan untuk melayani anda dengan iklan yang mungkin relevan dengan anda dan minat anda.

Data Lain
Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga dapat mengumpulkan maklumat berikut: jenis kelamin, usia, tarikh lahir, tempat lahir, perincian pasport, kewarganegaraan, pendaftaran di tempat kediaman dan alamat sebenarnya, nombor telefon (tempat kerja, telefon bimbit), perincian dokumen mengenai pendidikan, kelayakan, latihan profesional, perjanjian pekerjaan, perjanjian NDA, maklumat mengenai bonus dan pampasan, maklumat mengenai status perkahwinan, ahli keluarga, nombor keselamatan sosial (atau pengenalan pembayar cukai lain), lokasi pejabat dan data lain.

5. Penggunaan Data

Kia Shing Foodtec menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:
0.1. untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami;
0.2. untuk memberitahu anda mengenai perubahan pada Perkhidmatan kami;
0.3. untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk melakukannya;
0.4. untuk memberikan sokongan pelanggan;
0.5 untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami;
0.6. untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami;
0.7. untuk mengesan, mencegah dan menangani masalah teknikal;
0.8. untuk memenuhi tujuan lain yang anda sediakan;
0.9. untuk melaksanakan kewajipan kami dan menegakkan hak kami yang timbul dari sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami, termasuk untuk penagihan dan pengumpulan;
0.10. untuk memberi anda notis mengenai akaun dan / atau langganan anda, termasuk pemberitahuan tamat dan pembaharuan, arahan e-mel, dll;
0.11. untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut;
0.12. dengan cara lain yang mungkin kami jelaskan semasa anda memberikan maklumat;
0.13. untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.


6. Pengekalan Data

Kami akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Kami juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka masa yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan untuk menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.


7. Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, dapat dipindahkan ke - dan dipelihara di - komputer yang terletak di luar negeri, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza dari yang ada di dalam bidang kuasa anda.

Sekiranya anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, harap maklum bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Kia Shing Foodtec akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak ada pemindahan Data Peribadi anda ke organisasi atau negara kecuali terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.


8. Pendedahan Data

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, atau anda berikan:
0.1. Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-Undang.
Dalam keadaan tertentu, kami mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai respons terhadap permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam.
0.2. Urus Niaga Perniagaan.
Sekiranya kami atau anak syarikat kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan.
0.3. Kes lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda juga:
0.3.1. kepada anak syarikat dan sekutu kami;
0.3.2. kepada kontraktor, penyedia perkhidmatan, dan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami;
0.3.3. untuk memenuhi tujuan yang anda sediakan;
0.3.4. untuk tujuan memasukkan logo syarikat anda di laman web kami;
0.3.5. untuk tujuan lain yang dinyatakan oleh kami semasa anda memberikan maklumat;
0.3.6. dengan persetujuan anda dalam kes lain;
0.3.7. jika kami yakin pendedahan itu perlu atau sesuai untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan Syarikat, pelanggan kami, atau orang lain.


9. Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.


10. Hak Perlindungan Data Anda Berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Sekiranya anda adalah penduduk Kesatuan Eropah (EU) dan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu, yang dilindungi oleh GDPR.

Kami berhasrat untuk mengambil langkah yang wajar untuk membolehkan anda membetulkan, mengubah, menghapus, atau membatasi penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin diberitahu apa Data Peribadi yang kami simpan mengenai anda dan jika anda mahu data tersebut dikeluarkan dari sistem kami, sila e-mel kepada kami di ksfoodtec@gmail.com.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data berikut:
0.1. hak untuk mengakses, mengemas kini atau menghapus maklumat yang kami ada pada anda;
0.2. hak pembetulan. Anda berhak untuk membetulkan maklumat anda sekiranya maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap;
0.3. hak untuk membantah. Anda berhak membantah pemprosesan Data Peribadi anda dari kami;
0.4. hak sekatan. Anda berhak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda;
0.5 hak untuk mudah alih data. Anda berhak diberikan salinan Data Peribadi anda dalam format berstruktur, mudah dibaca mesin dan biasa digunakan;
0.6. hak untuk menarik balik kebenaran. Anda juga berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda;

Harap maklum bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut. Harap maklum, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan tanpa beberapa data yang diperlukan.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda dari kami. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).


11. Hak Perlindungan Data Anda di bawah California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA adalah undang-undang negara pertama di negara ini yang memerlukan laman web komersial dan perkhidmatan dalam talian untuk menghantar polisi privasi. Jangkauan undang-undang ini melampaui California untuk menghendaki seseorang atau syarikat di Amerika Syarikat (dan mungkin dunia) yang mengendalikan laman web yang mengumpulkan maklumat peribadi dari pengguna California untuk menyiarkan polisi privasi yang jelas di laman webnya yang menyatakan dengan tepat maklumat yang dikumpulkan dan mereka individu dengan siapa ia dikongsi, dan untuk mematuhi dasar ini.

Menurut CalOPPA kami bersetuju dengan perkara berikut:
0.1. pengguna boleh melayari laman web kami tanpa nama;
0.2. pautan Dasar Privasi kami merangkumi kata "Privasi", dan boleh didapati dengan mudah di laman utama laman web kami;
0.3. pengguna akan diberitahu mengenai perubahan kebijakan privasi di Halaman Dasar Privasi kami;
0.4. pengguna dapat mengubah maklumat peribadi mereka dengan menghantar e-mel kepada kami di ksfoodtec@gmail.com.

Dasar kami mengenai Isyarat "Jangan Jejak":
Kami menghormati isyarat Jangan Lacak dan tidak melacak, menanam kuki, atau menggunakan iklan ketika mekanisme penyemak imbas Jangan Lacak. Jangan Lacak adalah pilihan yang boleh anda tetapkan dalam penyemak imbas web anda untuk memberitahu laman web yang anda tidak mahu dilacak.

Anda boleh mengaktifkan atau mematikan Jangan Lacak dengan mengunjungi halaman Pilihan atau Tetapan penyemak imbas web anda.


12. Hak Perlindungan Data Anda di bawah California Privacy Consumer Act (CCPA)

Sekiranya anda adalah penduduk California, anda berhak untuk mempelajari data apa yang kami kumpulkan mengenai anda, minta untuk menghapus data anda dan tidak menjual (membaginya). Untuk menggunakan hak perlindungan data anda, anda dapat membuat permintaan tertentu dan meminta kami:
0.1. Apa maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda. Sekiranya anda membuat permintaan ini, kami akan kembali kepada anda:
0.0.1. Kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda.
0.0.2. Kategori sumber dari mana kami mengumpulkan maklumat peribadi anda.
0.0.3. Tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpulkan atau menjual maklumat peribadi anda.
0.0.4. Kategori pihak ketiga dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi.
0.0.5. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda.
0.0.6. Senarai kategori maklumat peribadi yang telah kami jual, bersama dengan kategori syarikat lain yang kami jual. Sekiranya kami tidak menjual maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda mengenai fakta itu.
0.0.7. Senarai kategori maklumat peribadi yang telah kami dedahkan untuk tujuan perniagaan, bersama dengan kategori syarikat lain yang kami kongsikan.
Harap maklum, anda berhak meminta kami memberikan anda maklumat ini hingga dua kali dalam jangka masa dua belas bulan. Semasa anda membuat permintaan ini, maklumat yang diberikan mungkin terhad kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda dalam 12 bulan sebelumnya.

0.2. Untuk memadam maklumat peribadi anda. Sekiranya anda membuat permintaan ini, kami akan menghapus maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda pada tarikh permintaan anda dari rekod kami dan mengarahkan mana-mana penyedia perkhidmatan untuk melakukan perkara yang sama. Dalam beberapa kes, penghapusan dapat dilakukan melalui penghapusan maklumat. Sekiranya anda memilih untuk menghapus maklumat peribadi anda, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi tertentu yang memerlukan maklumat peribadi anda untuk beroperasi.

0.3. Untuk berhenti menjual maklumat peribadi anda. Kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan apa pun. Kami tidak menjual maklumat peribadi anda untuk pertimbangan kewangan. Namun, dalam beberapa keadaan, pemindahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga, atau dalam keluarga syarikat kami, tanpa pertimbangan wang boleh dianggap sebagai "penjualan" di bawah undang-undang California. Anda adalah satu-satunya pemilik Data Peribadi anda dan boleh meminta pendedahan atau penghapusan pada bila-bila masa.

Sekiranya anda mengemukakan permintaan untuk berhenti menjual maklumat peribadi anda, kami akan berhenti membuat pemindahan tersebut.

Harap maklum, jika anda meminta kami menghapus atau menghentikan penjualan data anda, ini mungkin mempengaruhi pengalaman anda dengan kami, dan anda mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam program atau perkhidmatan keahlian tertentu yang memerlukan penggunaan maklumat peribadi anda untuk berfungsi. Tetapi dalam keadaan apa pun, kami akan mendiskriminasi anda kerana menggunakan hak anda.

Untuk menggunakan hak perlindungan data California anda yang dijelaskan di atas, hantarkan permintaan anda melalui e-mel: ksfoodtec@gmail.com.

Hak perlindungan data anda, yang dijelaskan di atas, dilindungi oleh CCPA, kependekan dari California Privacy Consumer Act. Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati laman web Maklumat Perundangan California rasmi. CCPA berkuat kuasa pada 01/01/2020.


13. Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses ke Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan berkewajiban untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.


14. Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.


15. Alat CI / CD

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk mengotomatisasi proses pengembangan Perkhidmatan kami.


16. Mengiklankan

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menunjukkan iklan kepada anda untuk membantu menyokong dan mengekalkan Perkhidmatan kami.


17. Pemasaran Semula Berkelakuan

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk beriklan di laman web pihak ketiga kepada anda setelah anda mengunjungi Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menayangkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.


18. Pembayaran

Kami mungkin menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Sekiranya demikian, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (mis. Pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda diatur oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi standard yang ditetapkan oleh PCI-DSS sebagaimana yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, Mastercard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.


19. Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menyarankan anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Sebagai contoh, dasar privasi yang digariskan telah dibuat menggunakan PolicyMaker.io, alat percuma yang membantu membuat dokumen undang-undang berkualiti tinggi. Penjana dasar privasi PolicyMaker adalah alat yang mudah digunakan untuk membuat dasar privasi untuk blog, laman web, kedai e-dagang atau aplikasi mudah alih.


20. Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang menonjol di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini "tarikh kuat kuasa" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.


21. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel: ksfoodtec@gmail.com.
Dasar Privasi ini dibuat untuk kiashingfoodtec.com oleh PolicyMaker.io pada 2021-10-18.